English Romanian Ukrainian Found spelling error? Select it with your mouse and press Ctrl+Enter

Форма заяви на отримання гранту

Організація-замовник: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Програми територіального співробітництва країн Східного партнерства
Програма територіального співробітництва Молдова - Україна

Посилання: Перший конкурс проектних пропозицій

Кінцевий термін подання концепцій та заяв: 14 липня 2015 року


Увага! Електронний тренінг - це практичний інструмент віртуального ознайомлення потенційних заявників з процесом складання заяви. Він проводиться виключно з навчальною метою.

Цей процес за жодних обставин не може вважатися повноцінною заявою, яку подають до Адміністратора програми EaPTC у встановленому порядку.

Заощадження...
Назва діяльності
Місце(я) здійснення діяльності
Назва заявника
Громадянство заявника ?В установчих документах організації має бути вказано, що вона заснована за нормами національного законодавства відповідної країни, і її головний офіс розташовано у країні, яка має право на участь у програмі. Будь-яка організація, заснована в іншій країні, не може вважатися місцевою організацією, що має право на участь у програмі. Див. примітки до Правил проведення конкурсу пропозицій.
Ід. номер EuropeAid ?Вказується, якщо організація зареєстрована у базі даних PADOR (система онлайн-реєстрації даних потенційних заявників). Отримати додаткову інформацію та зареєструватися можна на веб-сайті: http://ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/pador.
Номер поточного контракту / файлу юридичної особи ?Якщо заявник вже підписав контракт з Європейською Комісією та/або має дані про номер файлу юридичної особи. Якщо ні, вкажіть "Н/с".
Організаційно-правовий статус ?Наприклад, некомерційна організація, державний орган, міжнародна організація
Співзаявник ?Використовуйте один рядок для кожного співзаявника.
Афілійована особа ?Використовуйте один рядок для кожної афілійованої особи.

Контактні дані заявника у зв'язку з цією діяльністю

Поштова адреса
Номер телефону: (стаціонарного та мобільного)
Номер факсу
Контактна особа у зв'язку з цією діяльністю
Ел. пошта контактної особи
Адреса
Веб-сайт Організації
Будь-яку зміну адрес, номерів телефону та факсу чи адреси електронної пошти обов'язково повідомляють Організації-замовнику у письмовій формі. Організація-замовник не несе відповідальності у випадках, коли не може зв'язатися з заявником.


Частина А. КОНЦЕПЦІЯ1 Інструкція зі складання концепції

Звертаємо Вашу увагу на те, що при проведенні обмеженого конкурсу на першому етапі подають лише концепцію (а не повну заяву). При проведенні відкритого конкурсу необхідно одночасно подати і концепцію, і повну заяву.

Хоча не встановлено жодного шаблону для представлення Концепції, заявник має забезпечити, що текст:

 • не перевищує 5 повних сторінок (формату А4); шрифт - Arial 10; поля - 2 см; одинарний інтервал між рядками;
 • містить інформацію відповідно до зазначених нижче заголовків; інформація представлена у встановленому порядку пропорційно до її відносної значимості (див. відповідні бали, вказані в оціночній таблиці та в Інструкції);
 • надає повну інформацію (оскільки оціночна таблиця буде застосовуватися виключно до інформації, вказаній у концепції);
 • викладено максимально чітко з метою забезпечення умов для його оцінки.

1.1 Стислий опис запропонованої діяльності ?Також необхідно додати титульну сторінку, оформлену за зразком, наведеним на сторінці 1.

Заповніть наведену нижче таблицю (максимум 1 сторінка).

Назва діяльності
Місце здійснення діяльності
Загальний період здійснення діяльності місяці
Фінансування, необхідне від ЄС (сума)
Фінансування, необхідне від ЄС, як відсоток від загального бюджету Діяльності (орієнтовно) %
Загальна(і) ціль(і) діяльності
Конкретна(і) ціль(і) діяльності
Цільова(і) група(и) ?"Цільові групи" - це групи / суб'єкти господарювання, які безпосередньо отримують користь від діяльності на рівні цілей її здійснення.
Кінцеві бенефіціари ?"Кінцеві бенефіціари" - це ті, хто отримує користь від діяльності у довгостроковій перспективі на рівні суспільства або сектора загалом.
Заплановані результати
Основні напрямки діяльності

1.2 Опис запропонованої діяльності (макс. 1 сторінка)

Вкажіть усю зазначену нижче інформацію:

 • Представте передумови підготовки діяльності.
 • Поясніть цілі запропонованої діяльності, вказаної у таблиці Розділу 1.1.
 • Опишіть групи основних зацікавлених сторін, їхнє ставлення до запропонованої діяльності та будь-які консультації, проведені з ними.
 • Стисло опишіть тип запропонованих напрямків діяльності та вкажіть відповідні напрацювання та результати, у т.ч. опишіть зв'язки/взаємозв'язки кластерів діяльності.
 • Вкажіть широкий часовий діапазон здійснення запропонованої діяльності та опишіть будь-який конкретний фактор, який був врахований.

1.3. Актуальність запропонованої діяльності (макс. 3 сторінки)

1.3.1. Актуальність для цілей/секторів/тем/конкретних пріоритетів конкурсу проектних пропозицій

Вкажіть усю зазначену нижче інформацію:

 • Опишіть актуальність запропонованої діяльності для цілі(ей) та пріоритету(ів) конкурсу проектних пропозицій.
 • Опишіть актуальність діяльності для будь-яких конкретних підтем/секторів/напрямків та будь-яких інших конкретних вимог, передбачених Правилами проведення конкурсу, наприклад, дотримання принципу "місцевої власності" тощо.
 • Опишіть, на досягнення яких очікуваних результатів, вказаних у Правилах проведення конкурсу, спрямована діяльність.

1.3.2. Актуальність у контексті конкретних потреб та обмежень цільової(их) країн(и), регіону(ів) та/або відповідних секторів (у т.ч. забезпечення синергії з іншими ініціативами ЄС та уникнення дублювання діяльності)

Вкажіть усю наступну інформацію:

 • Чітко опишіть ситуацію у цільовій(их) країні(ах), регіоні(ах) та/або секторах до початку реалізації проекту (з аналізом, якщо можна, кількісних даних).
 • Докладно проаналізуйте проблеми, які будуть вирішені завдяки запропонованій діяльності; покажіть їх взаємозв'язок на усіх рівнях.
 • Вкажіть будь-які суттєві плани, які передбачені на національному, регіональному та/або місцевому рівнях і які є актуальними для запропонованої діяльності; опишіть, яким чином запропонована діяльність буде пов'язана з такими планами.
 • Якщо запропонована діяльність є продовженням попередньої діяльності, чітко вкажіть, як саме планується її будувати на основі діяльності / результатів попереднього напрямку; вкажіть основні висновки та рекомендації будь-яких проведених оцінок.
 • Якщо запропонована діяльність здійснюється в рамках ширшої програми, чітко поясніть, яким чином вона відповідає або узгоджується з цією програмою чи будь-яким іншим запланованим проектом. Вкажіть потенційні можливості для синергії з іншими ініціативами, зокрема, з ініціативами Європейської Комісії.

1.3.3. Опишіть та визначте цільові групи та кінцевих бенефіціарів, їх потреби та обмеження; вкажіть, яким чином запропонована діяльність дозволить вирішати їх потреби.

Вкажіть усю зазначену нижче інформацію:

 • Опишіть кожну цільову групу та кінцевих бенефіціарів (якщо можна, кількісно) із зазначенням критеріїв відбору.
 • Визначте потреби та обмеження кожної цільової групи та кінцевих бенефіціарів.
 • Продемонструйте актуальність Вашої пропозиції для потреб та обмежень цільових груп та кінцевих бенефіціарів.
 • Поясніть будь-який процес, спрямований на забезпечення залучення цільових груп та кінцевих бенефіціарів.

1.3.4. Транскордонний вплив

Вкажіть,у чому проявляється транскордонний характер Вашої пропозиції, описавши яким чином принаймні один з наступних критеріїв застосовується до запропонованої діяльності: спільний розвиток, спільні кадрові ресурси, спільне впровадження та/або спільне фінансування.Частина В. Повна аплікаційна форма

Подається усіма заявниками.
З метою зменшення витрат і сміття настійно рекомендуємо використовувати папір для формування папки з документами (замість пластикових папок чи розділювачів). Будь ласка, якщо можливо, друкуйте текст на обох боках аркушу.1 Загальна інформація

Обліковий номер Конкурсу проектних пропозицій
Назва Конкурсу проектних пропозицій
Назва заявника
Номер пропозиції проекту ?Лише для закритого конкурсу: після оцінки Концепції Організація-замовник інформує заявника про результат і присвоює пропозиції номер.
Назва діяльності
Місце здійснення діяльності


2 Діяльність ?Оціночний комітет спиратиметься на представлену у Концепції інформацію стосовно цілей та актуальності діяльності.

2.1 Опис Діяльності

2.1.1 Опис (макс. 13 сторінок)

Опишіть запропоновану діяльність, у т.ч. усю зазначену нижче інформацію, вказавши загальну(і) ціль(і) та конкретну(і) ціль(і), здобутки та результати, описані у концепції:

 • Поясніть конкретні очікувані результати, зазначивши, як само запропонована діяльність покращить ситуацію для цільових груп та кінцевих бенефіціарів, зміцнить технічний та управлінський потенціал цільових груп та/або будь-яких місцевих співзаявників та афілійованої(их) особи(осіб).
 • Визначте та докладно опишіть кожну діяльність (або комплекс робіт), що необхідно провести для забезпечення результатів, обґрунтовуючи вибір діяльності та визначаючи роль кожного співзаявника та афілійованої(их) особи (осіб) (а також у відповідних випадках - асоційованих осіб, підрядників або одержувачів субгрантів) в цій діяльності. Не повторюйте план дій, який необхідно навести у Розділі 2.1.3, проте продемонструйте узгодженість та зв'язок зі структурою проекту. Зокрема, наведіть перелік будь-яких запропонованих публікацій.
 • Якщо Інструкція для заявників передбачає надання фінансової підтримки, заявники, які бажають надавати фінансову підтримку третім сторонам, відповідно до умов, встановлених Інструкцією для заявників, мають визначити цілі та результати, які повинні бути досягнуті завдяки цій фінансовій підтримці, різноманітні типи діяльності, яка дає право на отримання такої фінансової підтримки, на основі встановленого переліку, типи правомочних суб'єктів господарювання або категорії осіб, які можуть отримати таку фінансову підтримку, критерії визначення точної суми фінансової підтримки для кожної третьої сторони, а також максимальну суму, яка може бути надана.

2.1.2. Методологія (макс. 5 сторінок)

Докладно опишіть:

 • методи впровадження та обґрунтування вибору такої методології;
 • якщо запропонована діяльність є продовженням попередньої діяльності, чітко вкажіть, як саме планується її будувати на основі результатів попереднього напрямку (вкажіть основні висновки та рекомендації будь-яких проведених оцінок);
 • якщо запропонована діяльність здійснюється в рамках ширшої програми, поясніть, яким чином вона відповідає або узгоджується з цією програмою чи будь-яким іншим запланованим проектом (вкажіть потенційні можливості для синергії з іншими ініціативами, зокрема, з ініціативами Європейської Комісії);
 • процедури подальшого контролю та внутрішньої/зовнішньої оцінки;
 • функції та участь у запропонованій діяльності різноманітних суб'єктів та зацікавлених сторін (співзаявника(ів), афілійованої(их) особи(осіб), цільових груп, місцевих органів влади тощо), а також причини, чому ці функції були доручені саме ним;
 • організаційну структуру та команду, яка здійснюватиме запропоновану діяльність (за функціями, тобто без зазначення прізвищ відповідальних осіб);
 • основні засоби, які пропонується використовувати для здійснення запропонованої діяльності (обладнання, матеріали та інші засоби, які планується придбавати чи орендувати);
 • ставлення усіх зацікавлених сторін до запропонованої діяльності загалом та заходів з її реалізації зокрема;
 • заплановані заходи з метою забезпечення видимості запропонованої діяльності та фінансування ЄС.

2.1.3. Тривалість та орієнтовний план дій для впровадження діяльності (макс. 4 сторінки)

Тривалість діяльності становитиме <X> місяців.

Заявникам не слід вказувати конкретну дату початку впровадження діяльності, і лише зазначити "місяць 1", "місяць 2" тощо.

Заявникам рекомендується визначати орієнтовну тривалість кожного заходу та загальний період, виходячи з найбільш вірогідних строків, а не з найкоротших можливих термінів, враховуючи при цьому усі відповідні фактори, які можуть вплинути на строки реалізації.

Заходи, зазначені у плані діяльності, мають відповідати даним, наведеним у Розділі 2.1.1. Виконавцем проекту мають бути або заявники, або їх афілійована(і) особа(и), асоційовані особи або субпідрядники. Будь-які місяці чи проміжні періоди, у які не планується здійснювати діяльність, включають у план дій та враховують при визначенні загального орієнтовного періоду виконання діяльності.

План дій на перші 12 місяців впровадження проекту має бути достатньо деталізований, щоб представити процес підготовки та реалізації кожного заходу. План дій на кожен подальший рік може бути більш загальним і містити лише перелік основних напрямків діяльності, запропонованих на той чи інший рік. Для цього План необхідно розділити на шестимісячні періоди (Увага! Більш детальний план дій для кожного подальшого року подається до отримання будь-яких нових платежів в рамках попереднього фінансування відповідно до Статті 4.1 Спеціальних умов Контракту про надання гранту).

План дій складається у наступному форматі:

Місяць Півріччя
Діяльність 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 Виконавець проекту
1 Підготовка
Виконання

2.1.4 Сталий характер діяльності (макс. 3 сторінки)

Наведіть усю зазначену нижче інформацію:

 • Опишіть очікуваний вплив запропонованої діяльності на технічному, економічному, соціальному та політичному рівнях, спираючись, якщо можна, на кількісні дані (чи дозволить ця діяльність вдосконалити законодавство, норми поведінки, методики тощо?).
 • Опишіть план поширення діяльності та можливості відтворення та розширення результатів цієї діяльності (мультиплікаційні ефекти), чітко вказавши будь-який запланований канал поширення діяльності.
 • Представте докладний аналіз ризиків та надзвичайний план. Він має включати перелік ризиків, пов'язаних з кожною запропонованою дією, а також відповідні заходи, спрямовані на зменшення цих ризиків. Ефективний аналіз ризиків охоплюватиме комплекс різноманітних ризиків, у т.ч. фізичні, екологічні, політичні, економічні та соціальні ризики.
 • Опишіть основні передумови та припущення під час та після фази реалізації діяльності.
 • Поясність, яким чином буде забезпечуватися сталість після виконання запропонованої діяльності, наприклад, за рахунок подальшого контролю, інтегрованих стратегій, забезпечення принципу "місцевої власності", плану комунікації тощо. Опишіть сталий розвиток за чотирма напрямками:
  а. Фінансовий сталий розвиток: наприклад, фінансування заходів подальшого контролю, визначення джерел для покриття усіх майбутніх експлуатаційних витрат та витрат на технічне обслуговування.
  b. Інституційний сталий розвиток: наприклад, наявність структур, які підтримують результати після завершення діяльності, сприяють зміцненню інституційного потенціалу, забезпечують домовленості та принцип "місцевої власності" по відношенню до результатів діяльності.
  с. Сталий розвиток на політичному рівні: наприклад, при потребі, структурний вплив (вдосконалене законодавство, узгодженість з існуючими нормами, нормами поведінки чи методиками).
  d. Екологічний сталий розвиток: який вплив матиме запропонована діяльність на екологію? Чи передбачені умови, спрямовані на уникнення негативних наслідків для природних ресурсів, від яких залежить виконання цієї діяльності та для ширшого природного середовища?

2.1.5. Логічна структура

Заповніть Додаток С до Інструкції для заявників.


2.1.6. Бюджет, сума, яку необхідно отримати від Організації-замовника, та інші очікувані джерела фінансування

Заповніть Додаток В до Інструкцій для заявників з метою представлення наступної інформації:

 • бюджет діяльності (сторінка 1) на увесь період здійснення діяльності та на перші <12/ якщо більше, вкажіть кількість > місяців;
 • обґрунтування бюджету (сторінка 2) на увесь період здійснення діяльності, а також
 • сума, яку необхідно отримати від Організації-замовника, а також інші очікувані джерела фінансування діяльності на увесь період її здійснення (сторінка 3).

Для отримання додаткової інформації див. Інструкцію для заявників.

Звертаємо Вашу увагу на те, що витрати на здійснення діяльності та внесок, необхідний від Організації-замовника, вказують у ЄВРО.

2.2.1. Досвід Заявника

Ця інформація використовуватиметься для оцінки наявності у Вас достатнього та стабільного досвіду керування діяльністю, яка за сектором та обсягом відповідає діяльності, на яку буде спрямований грант.

і) Для аналогічних напрямків діяльності

Докладно опишіть діяльність, яка за сектором та обсягом відповідає діяльності, на яку планується спрямувати грант, і яка здійснювалася під керівництвом Вашої організації за останні три роки.

Максимум 1 сторінка на один напрям діяльності

Назва заявника
Назва проекту
Місце здійснення діяльності Вартість діяльності (євро) Функція у цій діяльності Донори цієї діяльності (назва) ?Якщо донором виступає Європейський Союз або Держава-член ЄС, вкажіть бюджетну статтю ЄС, Європейського фонду розвитку або Держави-члена ЄС. Внесена сума (донором) Дати

Цілі та результати діяльності

іі) Інші дії

Докладно опишіть інші напрямки діяльності, якими керувала Ваша організація за останні три роки.

Максимум 1 сторінка на один напрям діяльності; максимум 10 напрямів діяльності

Назва заявника
Назва проекту
Місце здійснення діяльності Вартість діяльності (євро) Функція у цій діяльності Донори цієї діяльності (назва) ?Якщо донором виступає Європейський Союз або Держава-член ЄС, вкажіть бюджетну статтю ЄС, Європейського фонду розвитку або Держави-члена ЄС. Внесена сума (донором) Дати

Цілі та результати діяльності

2.2.2 Досвід співзаявника(ів) (якщо стосується)

Ця інформація використовуватиметься для оцінки наявності у Вас достатнього та стабільного досвіду керування діяльністю, яка за сектором та обсягом відповідає діяльності, на яку буде спрямований грант.

і) Для аналогічних напрямків діяльності

Докладно опишіть діяльність, яка за сектором та обсягом відповідає діяльності, на яку планується спрямувати грант, і яка здійснювалася під керівництвом Вашої організації за останні три роки.

Максимум 1 сторінка на один напрям діяльності

Назва співзаявника
Назва проекту
Місце здійснення діяльності Вартість діяльності (євро) Функція у цій діяльності Донори цієї діяльності (назва) ?Якщо донором виступає Європейський Союз або Держава-член ЄС, вкажіть бюджетну статтю ЄС, Європейського фонду розвитку або Держави-члена ЄС. Внесена сума (донором) Дати

Цілі та результати діяльності

іі) Інші дії

Докладно опишіть інші напрямки діяльності, якими керувала Ваша організація за останні три роки.

Максимум 1 сторінка на один напрям діяльності; максимум 10 напрямів діяльності

Назва співзаявника
Назва проекту
Місце здійснення діяльності Вартість діяльності (євро) Функція у цій діяльності Донори цієї діяльності (назва) ?Якщо донором виступає Європейський Союз або Держава-член ЄС, вкажіть бюджетну статтю ЄС, Європейського фонду розвитку або Держави-члена ЄС. Внесена сума (донором) Дати

Цілі та результати діяльності

2.3. Досвід афілійованої(их) особи(осіб) (якщо стосується)

Ця інформація використовуватиметься для оцінки наявності у Вас достатнього та стабільного досвіду керування діяльністю, яка за сектором та обсягом відповідає діяльності, на яку буде спрямований грант.

і) Для аналогічних напрямків діяльності

Докладно опишіть діяльність, яка за сектором та обсягом відповідає діяльності, на яку планується спрямувати грант, і яка здійснювалася під керівництвом Вашої організації за останні три роки.

Максимум 1 сторінка на один напрям діяльності

Назва афілійованої особи
Назва проекту
Місце здійснення діяльності Вартість діяльності (євро) Функція у цій діяльності Донори цієї діяльності (назва) ?Якщо донором виступає Європейський Союз або Держава-член ЄС, вкажіть бюджетну статтю ЄС, Європейського фонду розвитку або Держави-члена ЄС. Внесена сума (донором) Дати

Цілі та результати діяльності

іі) Інші дії

Докладно опишіть інші напрямки діяльності, якими керувала Ваша організація за останні три роки.

Максимум 1 сторінка на один напрям діяльності; максимум 10 напрямів діяльності

Назва афілійованої особи
Назва проекту
Місце здійснення діяльності Вартість діяльності (євро) Функція у цій діяльності Донори цієї діяльності (назва) ?Якщо донором виступає Європейський Союз або Держава-член ЄС, вкажіть бюджетну статтю ЄС, Європейського фонду розвитку або Держави-члена ЄС. Внесена сума (донором) Дати

Цілі та результати діяльності


3. Заявник

Ід. номер EuropeAid ?Цей номер присвоюється організації при її реєстрації у системі PADOR. Отримати додаткову інформацію та зареєструватися можна на веб-сайті: http://ec.europa.eu/europeaid/node/1100
Для цього конкурсу проектних заявок ця інформація є бажаною, проте НЕ є обов'язковою .
Назва організації

3.1. Ідентифікаційні дані

Контактні дані заявника у зв'язку з цією діяльністю
Номер файлу юридичної особи ?Якщо заявник вже підписав контракт з Європейською Комісією:
Скорочення
Реєстраційний номер (або його еквівалент)
Дата реєстрації
Місце реєстрації
Юридична адреса
Країна реєстрації
Веб-сайт та адреса електронної пошти організації
Номер телефону: код країни + міжміський код + номер
Номер факсу: код країни + міжміський код + номер

Будь-яка зміна адреси, номерів телефону та факсу чи адреси електронної пошти обов'язково повідомляється Організації-замовнику у письмовій формі. Організація-замовник не несе відповідальності у випадках, коли не може зв'язатися з заявником.

3.2. Профільні дані

Організаційно-правовий статус
Комерційна організація
НУО
Організація, орієнтована на підвищення вартості ?Оберіть лише один блок параметрів.
Чи пов'язана Ваша організація з іншим суб'єктом господарювання? Вкажіть ідентифікаційний номер EuropeAid.

3.2.1. Категорія

Категорія ?Вкажіть (1) сектор, до якого належить Ваша організація, відповідно до її установчих (чи аналогічних) документів: державний сектор (тобто організація заснована та/або фінансується державним органом) АБО приватний сектор (організація заснована та/або фінансується приватним суб'єктом господарювання); (2) у відповідній колонці - категорію, до якої належить Ваша організація (оберіть лише одну).

Державна

Public Administration
Decentralised representatives of Sovereign States
International Organisation
Judicial Institution
Local Authority
Implementation Agency
University/Education
Research Institute
Think Tank
Foundation
Association
Media
Network/Federation
Professional and/or Industrial Organisation
Trade Union
Cultural Organisation
Commercial Organisation

Приватна

Implementation Agency
University/Education
Research Institute
Think Tank
Foundation
Association
Media
Network/Federation
Professional and/or Industrial
Organisation
Trade Union
Cultural Organisation
Commercial Organisation
Other Non-State Actor

3.2.2. Сектор(и) ?Поставте позначку навпроти кожного сектору, в якому діяла Ваша організація за останні 7 років. Перелік секторів відповідає класифікації DAC, затвердженій ОЕСР.

11. Education
111. Education, level unspecified
Education Policy & Admin. Management
Education Facilities And Training
Teacher Training
Educational Research
112. Basic education
Primary Education
Basic life skills for youth and adults
Early childhood education
113. Secondary education
Secondary education
Vocational Training
114. Post-secondary education
Higher Education
Advanced Tech. & Managerial Training
12. Health
121. Health, general
Health Policy & Admin. Management
Medical education/training
Medical Research
Medical Services
122. Basic health
Basic Health Care
Basic Health Infrastructure
Basic Nutrition
Infectious Disease Control
Health Education
Health Personnel Development
13. Population programmes
130. Population polices/programmes and reproductive health
Population Policy And Admin. Mgmt
Reproductive Health Care
Family planning
Std Control Including HIV/Aids
Personnel development for population & reproductive health
14. Water Supply and Sanitation
140. Water supply and sanitation
Water Resources Policy/Admin. Mgmt
Water Resources Protection
Water supply & sanitation — Large systems
Basic drinking water supply & basic sanitation
River Development
Waste Management/Disposal
Education & training in water supply and sanitation
15. Government and Civil Society
151. Government and civil society, general
Economic and development policy/planning
Public sector financial management
Legal and judicial development
Government administration
Strengthening civil society
Elections
Human Rights
Free Flow Of Information
Women’s equality organisations and institutions
152. Conflict prevention an resolution, peace and security
Security system management and reform
Civilian peace-building, conflict prevention and resolution
Post-conflict peace-building (UN)
Reintegration and SALW control
Land mine clearance
Child soldiers (prevention and demobilisation)
16. Other Social Infrastructure and Service
160. Other Social Infrastructure and Service
Social/welfare services
Employment policy and admin. mgmt.
Housing policy and admin. management
Low-cost housing
Multisector aid for basic social services
Culture and recreation
Statistical capacity building
Narcotics control
Social mitigation of HIV/AIDS
21. Transport and Storage
210. Transport and storage
Transport Policy & Admin. Management
Road Transport
Rail Transport
Water Transport
Air Transport
Storage
Education & Training In Transport & Storage
22. Communications
220. Communications
Communications Policy & Admin. Mgmt
Telecommunications
Radio/Television/Print Media
Information and communication technology (ICT)
23. Energy
230. Energy generation and supply
Energy Policy And Admin. Management
Power Generation/Non-Renewable Sources
Power Generation/Renewable Sources
Electrical Transmission/Distribution
Gas distribution
Oil-Fired Power Plants
Gas-Fired Power Plants
Coal-Fired Power Plants
Nuclear Power Plants
Hydro-electric Power Plants
Geothermal energy
Solar energy
Wind power
Ocean power
Biomass
Energy education/training
Energy research
24. Banking and Financial Services
240. Banking and financial services
Financial Policy & Admin. Management
Monetary institutions
Formal Sector Financial Institutions
Informal/Semi-Formal Financial intermediaries
Education/training in banking & fin. services
25. Business and Other Services
250. Business and other services
Business support services and institutions
Privatisation
31. Agriculture, Forestry and Fishing
311. Agriculture
Agricultural Policy And Admin. Mgmt
Agricultural development
Agricultural Land Resources
Agricultural Water Resources
Agricultural inputs
Food Crop Production
Industrial Crops/Export Crops
Livestock
Agrarian reform
Agricultural alternative development
Agricultural extension
Agricultural Education/Training
Agricultural Research
Agricultural services
Plant and post-harvest protection and pest control
Agricultural financial services
Agricultural cooperatives
Livestock/Veterinary Services
312. Forestry
Forestry Policy & Admin. Management
Forestry development
Fuel wood/charcoal
Forestry education/training
Forestry research
Forestry services
313. Fishing
Fishing Policy And Admin. Management
Fishery development
Fishery education/training
Fishery research
Fishery services
32. Industry, Mining and Construction
321. Industry
Industrial Policy And Admin. Mgmt
Industrial development
Small and medium-sized enterprises (SME) development
Cottage industries and handicraft
Agro-Industries
Forest industries
Textiles — leather & substitutes
Chemicals
Fertiliser plants
Cement/lime/plaster
Energy manufacturing
Pharmaceutical production
Basic metal industries
Non-ferrous metal industries
Engineering
Transport equipment industry
Technological research and development
322. Mineral resources and mining
Mineral/Mining Policy & Admin. Mgmt
Mineral Prospection And Exploration
Coal
Oil and gas
Ferrous metals
Non-ferrous metals
Precious metals/materials
Industrial minerals
Fertiliser minerals
Offshore minerals
323. Construction
Construction Policy And Admin. Mgmt
33. Trade and Tourism
331. Trade policy and regulation
Trade Policy And Admin. Management
Trade facilitation
Regional trade agreements (RTAs)
Multilateral trade negotiation
Trade education & training
332. Tourism
Tourism Policy And Admin. Management
41. General Environment Protection
410. General environmental protection
Environmental Policy And Admin. Mgmt
Biosphere protection
Bio-diversity
Site Preservation
Flood Prevention/Control
Environmental education/training
Environmental research
43. Other multisector
430. Other multisector
Multisector Aid
Urban Development And Management
Rural Development
Non-agricultural alternative development
Multisector education/training
Research/scientific institutions
51. General budget support
510. General budget support
General budget support
52. Development food aid/food security
520. Development food aid/food security assistance
Food Aid / Food Security Programmes
53. Other commodity assistance
530. Other commodity assistance
Import support (capital goods)
Import support (commodities)
60. Action relating to debt
600. Action relating to debt
Action relating to debt
Debt forgiveness
Relief of multilateral debt
Rescheduling and refinancing
Debt for development swap
Other debt swap
Debt buy-back
72. Emergency and distress relief
720. Emergency and distress relief
Material relief assistance and services
Emergency food aid
Relief coordination; protection and support services
73. Reconstruction relief and rehabilitation
730. Reconstruction relief and rehabilitation
Reconstruction relief and rehabilitation
74. Disaster prevention and preparedness
740. Disaster prevention and preparedness
Disaster prevention and preparedness
91. Administrative costs of donors 92. Support to NGO
920. Support to NGO
Support to national NGOs
Support to international NGOs
Support to local and regional NGOs
93. Refugees
930. Refugees (in donor countries)
Refugees (in donor countries)
99. Unallocated/unspecified
998. Unallocated/unspecified
Sectors Not Specified
Promotion of Development Awareness

3.2.3. Цільова(і) група(и)

All
Child soldiers
Children (less than 18 years old)
Community Based Organisation(s)
Consumers
Disabled
Drug consumers
Educational organisations (school, universities)
Elderly people
Illness affected people (Malaria, Tuberculosis, HIV/AIDS)
Indigenous peoples
Local authorities
Migrants
Non Governmental Organisations
Prisoners
Professional category
Refugees and displaced
Research organisations/Researchers
SME/SMI
Students
Urban slum dwellers
Victims of conflicts/disasters
Women
Young people

Інше (вкажіть):

3.3. Здатність забезпечити управління та здійснення діяльності

3.3.1. Досвід за секторами

Сектор Досвід (у роках) Досвід за останні 7 років Кількість проектів за останні 7 років Розрахункова сума
(тис. євро) за останні 7 років

3.3.2. Досвід за географічним принципом

За географічним принципом (країна або регіон) Досвід (у роках) Кількість проектів у цьому географічному регіоні за останні 7 років Розрахункова сума
(тис. євро), інвестована у цей географічний регіон за останні 7 років

Перетинання досвіду за секторами та географічними регіонами:

Галузь(і)
(обраними у п. 3.2.2)
Географічний(і) регіон(и)
(країна або регіон, як визначено раніше)

3.3.3. Ресурси

Фінансові дані

Наведіть зазначені нижче дані (якщо стосується) на основі звіту про прибутки та збитки та балансу Вашої організації. Суми вказують у тис. євро.

Фінансовий рік Обіг або його еквівалент Чисті надходження або їх еквівалент Сукупний баланс Власний капітал або його еквівалент Середньо- та довгострокова заборгованість Короткострокова заборгованість (<1 рік)
2013
2012
2011
Фінансове(і) джерело(а)

Вкажіть джерело(а) прибутків Вашої організації та необхідні додаткові дані.

2013
Джерело Відсоток
ЄС
Державні органи держав-членів ЄС
Державні органи третіх країн
Організація Об'єднаних Націй
Інша(і) міжнародна(і) організація(ї)
Приватний сектор
Членські внески (Кількість членів, які сплачують внески: )
Інше (Вкажіть):
Загальна кількість (має становити до 100%)
2012
Джерело Відсоток
ЄС
Державні органи держав-членів ЄС
Державні органи третіх країн
Організація Об'єднаних Націй
Інша(і) міжнародна(і) організація(ї)
Приватний сектор
Членські внески (Кількість членів, які сплачують внески: )
Інше (Вкажіть):
Загальна кількість (має становити до 100%)
2011
Джерело Відсоток
ЄС
Державні органи держав-членів ЄС
Державні органи третіх країн
Організація Об'єднаних Націй
Інша(і) міжнародна(і) організація(ї)
Приватний сектор
Членські внески (Кількість членів, які сплачують внески: )
Інше (Вкажіть):
Загальна кількість (має становити до 100%)

Не обов'язково, проте бажано заповнити у випадку наявності. Замість копії останньої фінансової звітності заявника можна надати копію висновку незалежного аудитора, якщо фінансова звітність по суті повністю відповідає документам, на основі яких складено звіт незалежного аудитора.

Рік П.І.Б. затвердженого аудитора Період чинності
2013
2012
2011
Кількість співробітників (повна зайнятість)

При визначенні категорії співробітників оберіть лише один варіант.

Тип персоналу Сплачено Не сплачено
Персонал Головного офісу, який найнято і розміщено у Головному офісі (що знаходиться у розвинутій країні)
Іноземний персонал, який найнято у Головному офісі (що знаходиться у розвинутій країні) і розміщено у країні, що розвивається
Місцевий персонал, який найнято і розміщено у країні, що розвивається

3.4. Перелік членів правління / керівного комітету Вашої організації

Прізвище, ім'я Професія Функція Громадянство (країна) Працює з
4. Співзаявник(и)

Цей розділ обов'язково заповнюють стосовно кожного співзаявника у значенні Розділу 2.1.1 Інструкції для заявників. Цю таблицю копіюють і заповнюють окремо на кожного додаткового співзаявника.

5. АФІЛІЙОВАНА(І) ОСОБА(И), яка(і) бере(уть) участь у запропонованій діяльності

5.1. Опис афілійованої(их) особи(осіб)

Цей розділ обов'язково заповнюється стосовно кожної афілійованої особи у значенні Розділу 2.1.2 Інструкції для заявників. Цю таблицю копіюють і заповнюють окремо на кожну додаткову афілійовану особу.

6. Асоційовані особи заявника, які беруть участь у реалізації запропонованої діяльності

Цей розділ обов'язково заповнюється на кожну асоційовану організацію у значенні Розділу 2.1.3 Інструкції для заявників. Цю таблицю копіюють і заповнюють окремо на кожну додаткову асоційовану особу.

7. Чек-лист аплікаційної форми для перевірки повноти її заповнення

Адміністративні дані

Назва Заявника
Ід. номер EuropeAid
Країна та дата реєстрації
Номер файлу юридичної особи ?Якщо заявник вже підписав контракт з Європейською Комісією:
Організаційно-правовий статус ?Наприклад, некомерційна організація, державний орган, міжнародна організація


Співзаявник ?Додайте стільки рядків, скільки залучено співзаявників.

Назва співзаявника
Ід. номер EuropeAid
Громадянство/Країна та дата реєстрації
Номер файлу юридичної особи
Організаційно-правовий статус


Афілійована особа ?Додайте стільки рядків, скільки залучено афілійованих осіб.

Назва афілійованої особи
Ід. номер EuropeAid
Країна та дата реєстрації
Організаційно-правовий статус
Вкажіть, з яким суб'єктом господарювання Ви афілійовані (тобто із заявником та/або співзаявником).
Вкажіть тип відносин з цим суб'єктом господарювання.

ПЕРШ НІЖ ВІДПРАВЛЯТИ СВОЮ ПРОПОЗИЦІЮ, ПЕРЕВІРТЕ, ЧИ ПОВНІСТЮ ВИКОНАНІ УСІ НАВЕДЕНІ НИЖЧЕ КРИТЕРІЇ ТА ПОСТАВТЕ ВІДПОВІДНУ ПОЗНАЧКУ НАВПРОТИ КОЖНОГО З НИХ.

ЧАСТИНА 1 (АДМІНІСТРАТИВНА ПЕРЕВІРКА)

Використано правильну аплікаційну форму на отримання гранту.
Декларація заповнена і підписана Заявником.
Пропозицію проекту надруковано та складено англійською мовою.
Вкладено один оригінал та 2 копії.
Електронна версія пропозиції (CD-Rom) додається.
Кожен співзаявник заповнив і підписав мандат; мандат додається.
Кожна афілійована особа заповнила і підписала заяву афілійованої особи; ці заяви додаються. Якщо у Вас немає афілійованих осіб, вкажіть "Не стосується" (н/с).
Бюджет додається. Він представлений у євро відповідно до встановленого формату.
Логічна структура заповнена і додається.
Головний заявник подав лише одну заяву.

ЧАСТИНА 2 (ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ)

All projects should be completed by December 31, 2016
The requested contribution is between 60’000 EURO and 300’000 EURO (the minimum and maximum allowed)
Необхідний внесок не перевищує 90% від розрахункових сукупних допустимих витрат (максимально допустимий відсоток).


8 Декларація Заявника

Заявник, якого представляє особа, що підписалася нижче з правом підпису від імені Заявника, діючи у контексті цього конкурсу проектних пропозицій, представляючи будь-якого(их) співзаявника(ів), афілійовану(их) особу(осіб) у запропонованій діяльності, цим заявляє таке:

 • заявник має джерела фінансування, вказані у Розділі 2 Інструкції для заявників;
 • заявник має достатній фінансовий потенціал для здійснення запропонованої діяльності або для реалізації робочої програми;
 • заявник засвідчує відповідність організаційно-правового статусу заявника, співзаявника(ів) та афілійованої(их) особи(осіб) даним, вказаним у Частинах 3, 4 та 5 цієї аплікаційної форми;
 • заявник, співзаявник(и) та афілійована(і) особа(и) професійно компетентні та мають кваліфікацію, вказану у Розділі 2 Інструкції для заявників;
 • заявник зобов'язується дотримуватися обов'язків, передбачених у заяві афілійованої(их) особи(осіб) аплікаційної форми, та принципів належної практики партнерства;
 • заявник безпосередньо відповідає за підготовку, керування та здійснення запропонованої діяльності разом зі співзаявником(ами) та афілійованою(ими) особою(ами) (якщо є) і не діє в якості посередника;
 • якщо необхідна сума перевищує 60 000 ЄВРО - заявник та співзаявник(и) і афілійована(і) особа(и) не перебуває(ють) у жодній з ситуацій, які унеможливлюють їх участь у контрактах відповідно до Розділу 2.3.3 Практичного керівництва з процедур укладення контрактів для зовнішньої діяльності ЄС (адреса у мережі Інтернет: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=en). Окрім того, сторони визнають та підтверджують, що у випадку участі заявника, співзаявника(ів) і афілійованої(их) особи(осіб) у запропонованій діяльності, незважаючи на будь-яку з цих ситуацій, вони можуть бути відсторонені від інших процедур відповідно до Розділу 2.3.4 Практичного керівництва;
 • заявник та кожен співзаявник і афілійована особа (якщо є) має можливість негайно надати на запит супровідні документи, вказані у Розділі 2.4 Інструкції для заявників;
 • заявник та кожен співзаявник і афілійована особа (якщо є) відповідають критеріям, вказаним у Розділах 2.1.1 та 2.1.2 Інструкції для заявників;
 • у випадку отримання рекомендації щодо надання гранту заявник погоджується на договірні умови, вказані у Типовому контракті, який додається до Інструкції для заявників (Додаток G);
 • заявник, співзаявник(и) та афілійована(і) особа(и) розуміє(ють), що їх персональні дані можуть передаватися внутрішнім аудиторським службам, Європейському суду аудиторів, Комісії ЄС з питань розслідування фінансових зловживань або Європейському бюро боротьби з шахрайством з метою захисту фінансових інтересів ЄС.

Це - ресурси і кошти ЕС, отримані або використані для здійснення запропонованої діяльності чи її частини або для забезпечення її функціонування у той самий фінансовий рік, а також будь-яке інше фінансування, отримане або застосоване для тієї ж самої діяльності.

< вкажіть джерело та суму та зазначте статус (тобто подано запит про надання коштів або кошти виділено)>

Заявник усвідомлює свій обов'язок негайно поінформувати Організацію-замовника, до якого подано цю заяву, якщо аналогічна заява про надання фінансування була подана до інших департаментів Європейської Комісії або інституцій Європейського Союзу і затверджена ними після подання цієї заяви на отримання гранту.

Заявник підтверджує, що відповідно до Статті 131(5) Фінансової постанови від 25 жовтня 2012 р. стосовно фінансових правил, які застосовуються до загального бюджету Європейського Союзу (Офіційний вісник ЄС L 298 від 26.10.2012 р., с. 1) та Статті 145 Порядку їх застосування (Офіційний вісник L 362, 31.12.2012 р., с.1) до заявників, винних у викривленні фактів, можуть застосовувати за певних умов адміністративні та фінансові штрафи.

Підписано від імені заявника

Прізвище, ім'я
Посада
Дата і місце

9. Бюджет для здійснення Діяльності ?Статті бюджету необхідно описати із достатнім рівнем деталізації; усі статті розподіляють за їх основними складовими. Кількість одиниць та ціну за одиницю обов'язково вказують для кожної статті залежно від обраних індикаторів. Бюджет має включати витрати, пов'язані з Діяльністю загалом, незалежно від тієї частини, яка фінансуватиметься Організацією-замовником.

ВитратиОдиниця Кількість одиниць Ціна за одиницю
(у ЄВРО)
Загальна вартість
(у ЄВРО) ?Якщо Організацією-замовником виступає не Європейська Комісія, бюджет можна складати у євро або у валюті країни Організації-замовника. Витрати та ціну за одиницю округлюють до найближчого євроцента.
Роз'яснення статей бюджету ?Поясніть кожну статтю бюджету, обґрунтовуючи необхідність витрат і їх взаємозв'язок з запропонованою діяльністю (наприклад, посилаючись на заходи та/або результати, вказані в Описі діяльності). Обґрунтування орієнтовних витрат ?Обґрунтуйте калькуляцію розрахункових витрат. Зверніть увагу на те, що розрахунок має спиратися на реальні витрати або на спрощені платні опції (якщо вони дозволені), як зазначено у Розділі 2.1.5 Інструкції для заявників.
1. Кадрові ресурси
1.1 Заробітна плата (сукупна заробітна плата, у т.ч. витрати на соціальне забезпечення та інші супутні витрати - місцевий персонал) ?Якщо для виконання Діяльності персонал не залучається на повний робочий день, необхідно вказати відсоток, описати статтю та відобразити ці дані у кількості одиниць (а не у ціні за одиницю).
1.1.1 Технічний персонал
1.1.2 Адміністративний/допоміжний персонал
1.2 Заробітна плата (сукупна заробітна плата, у т.ч. витрати на соціальне забезпечення
та інші супутні витрати - іноземний/міжнародний персонал)
1.3. Добові для відряджень / переїздів ?Вкажіть країну, у якій витрачені добові.
1.3.1 Закордоном (персонал, залучений до виконання Діяльності)
1.3.2. Локальні (персонал, залучений до виконання Діяльності)
1.3.3. Учасники семінару/конференції
Проміжний підсумок - Кадрові ресурси
2. Транспортні витрати ?Можна включити витрати на авіасполучення, які підлягають компенсації С02. У цьому випадку цей вид компенсації надається при підтримці проектів CDM/Gold Standard (необхідно надати підтвердження разом з супровідною документацією) або через програми авіакомпаній (якщо є). Вкажіть місце відправлення та пункт призначення. Якщо інформація відсутня, вкажіть загальну суму.
2.1. Міжнародні відрядження
2.2 Місцевий транспорт
Проміжний підсумок - Проїзні витрати
3. Обладнання та витратні матеріали ?Витрати на купівлю та оренду вкажіть окремо.
3.1. Придбання або оренда автотранспорту
3.2 Меблі, комп'ютерне устаткування
3.3 Техніка, інструменти…
3.4 Запчастини / обладнання для техніки, інструментів
3.5 Інше (вкажіть)
Проміжний підсумок - Обладнання та витратні матеріали
4. Місцевий офіс
4.1. Витрати на автотранспортні засоби
4.2. Оренда офісного приміщення
4.3 Витратні матеріали для офісу
4.4 Інші послуги (телефон/факс, електроенергія/теплопостачання, технічне обслуговування)
Проміжний підсумок - Місцевий офіс
5. Інші витрати, послуги ?Вкажіть типи витрат чи послуг. Загальні суми не прийматимуться.
5.1 Публікації ?Вказуйте лише у випадку 100% субпідряду.
5.2 Дослідження, у т.ч. наукові ?Вказуйте лише у випадку 100% субпідряду.
5.3 Перевірка витрат / аудит
5.4 Витрати на проведення оцінки
5.5 Письмовий та усний переклад
5.6 Фінансові послуги (витрати на оформлення банківської гарантії тощо)
5.7 Витрати на проведення конференцій / семінарів ?Вказуйте лише у випадку 100% субпідряду.
5.8 Заходи з забезпечення візуального представлення проекту ?Діяльність з забезпечення комунікації та візуального представлення проектів вимагає належного планування та складання відповідного бюджету на кожному етапі впровадження проекту.
Проміжний підсумок - Інші витрати, послуги
6. Інше
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
Проміжний підсумок - Інше
7. Проміжний підсумок - Прямі допустимі витрати на здійснення Діяльності (1-6)
8. Резерв на непередбачувані витрати (максимум 5% від п. 7: Проміжний підсумок - Прямі допустимі витрати на здійснення Діяльності)
9. Сукупні прямі допустимі витрати на здійснення Діяльності (7+8)
10. Непрямі витрати (максимум 7% від п. 9: Сукупні прямі допустимі витрати на здійснення Діяльності
11. Сукупні допустимі витрати (9+10)

Увага! Бенефіціар(и) самостійно відповідають за точність фінансової інформації, представленої у цих таблицях.

Очікувані джерела фінансування та стислий опис орієнтовних витрат ?Очікувані джерела фінансування та стислий опис орієнтовних витрат мають бути збалансовані. Нагадуємо про те, що вказані у таблиці цифри мають відповідати усім пунктам чек-листу для перевірки повноти заповнення аплікаційної форми (Частина 7 повної аплікаційної форми).

Очікувані джерела фінансуванняСума (ЄВРО)
Внесок ЄС / Європейського фонду розвитку, на який подається ця заява (A)
Інші внески (Заявник, інші Донори тощо)
Прізвище, ім'яУмови ?із посиланням на ст. 17.4 (b) Загальних умов

Прибутки від Діяльності

Очікувані ВНЕСКИ ЗАГАЛОМ
Орієнтовні витрати
Орієнтовні ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ ЗАГАЛОМ ?відповідно до заголовку 11 Бюджету Діяльності (B)
Внесок від ЄС / Європейського фонду розвитку як відсоток від загальних допустимих витрат ?не округлюйте, вкажіть відсоток до 2-х десятих (наприклад, 74,38%) (A/B x 100) %

Поздоровляємо! Ви успішно пройшли електронний тренінг про те, як заповнити аплікаційну форму для участі у Конкурсі проектних пропозицій Програми територіального співробітництва країн Східного партнерства.

Сподіваємося, що цей тренінг був для Вас корисним і допоміг зрозуміти процес підготовки заяви.

Аплікаційна форма, конкретні вимоги та корисна інформація для заявників наведена в Інструкції для заявників (http://eaptc-ma.eu/en/)